28 January 2019
CBD en medicatie: gaat dat samen?
In tegenstelling tot uiteenlopende medicatie is CBD in Nederland legaal en zonder doktersrecept verkrijgbaar. Dat is niet voor niets – de werkzame stof cannabidiol is niet verslavend, veilig in gebruik en laat zich slechts lastig overdoseren. Wel is inmiddels bekend dat CBD kan interageren met bepaalde medicijnen. Is voorzichtigheid geboden? In dit artikel lees je hoe het precies zit.

Hoe verwerkt het lichaam medicijnen?

De verwerking van medicatie in het lichaam is een complex proces. Het lichaam breekt medicijnen voornamelijk af in de lever en scheidt het restproduct hierna uit via de galblaas of nieren. Een centrale rol bij de verwerking speelt het cytochroom P450 enzymsysteem (ook wel bekend als CYP, P450 of CYP450). Dit enzymsysteem in de lever bestaat uit 57 enzymen, waarvan er 15 een belangrijke rol spelen bij de afbraak van zowel natuurlijke als lichaamsvreemde stoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan natuurlijke cannabinoïden zoals CBD, maar ook aan synthetische medicatie uit de farmaceutische industrie. Dit is de reden dat de verwerking van CBD die van medicatie kan beïnvloeden en vice versa.

Hoe beïnvloedt CBD het lichamelijke verwerkingsproces?

Wat er in het lichaam gebeurt, is dat bepaalde stoffen de activiteit van CYP-enzymen remmen. Het gevolg is dat dit enzym minder actief is bij de verwerking van een andere stof. Hierdoor stijgen de plasmaspiegels hiervan in het lichaam en wordt deze stof minder efficiënt verwerkt en uitgescheiden dan anders het geval zou zijn geweest. Volg je het nog? Waar het samenvattend op neerkomt is dit: CBD kan de CYP-enzymen die medicatie afbreken in specifieke omstandigheden mogelijk remmen in hun activiteit. In hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt, is per persoon sterk verschillend. Elk individu heeft namelijk een andere capaciteit van zijn enzymsysteem en neemt andere (doseringen van) medicijnen en CBD.

Op welke medicatie kan CBD invloed hebben?

Onder normale omstandigheden en bij reguliere doseringen wordt het gebruik van CBD als volstrekt ongevaarlijk beoordeeld. Door de interactie met bepaalde medicijnen kan echter een andere situatie ontstaan. Een mogelijk negatief effect ontstaat dan niet zozeer door de CBD zelf, maar vooral door geremde afbraak van een lichaamsvreemde stof waarvan de plasmaspiegels ongewenst hoog stijgen.
Dit is een lijst van geneesmiddelen waarmee CBD kan interageren:

 • Angiotensine II blokkers
 • Anti-aritmica
 • Antibiotica
 • Antidepressiva
 • Anti-epileptica
 • Antihistaminen
 • Antipsychotica
 • Benzodiazepines
 • Bètablokkers
 • Bloedverdunners
 • Calciumkanaalblokkers
 • HIV-antivirale middelen
 • Immuun-modulators
 • NSAID’s
 • Orale anti-diabetica
 • Prokinetische middelen
 • Statines
 • Steroïden
 • Sulfonylureum derivaten


Gebruik jij een of meerdere medicijnen uit de bovenstaande lijst? Dan is het zaak om geen CBD-product te nemen zonder eerst je behandelend arts te consulteren. Dat geldt overigens ook als je CBD wilt geven aan een huisdier dat medicatie gebruikt.
Keurt de arts suppletie met CBD goed? Kies dan voor een product dat aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoet en gegarandeerd geen verontreinigingen bevat.

Laat een reactie achter