Privacy policy

Welke gegevens worden verzameld?

Met ingang van 25-05-2018 hanteren wij een nieuw privacy beleid die voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving. In dit Privacy Beleid vermelden wij welke gegevens wij verzamelen, bewaren en verwerken. Dit beleid is enkel van toepassing op onze webshop: www.cbddiscounter.nl. Wanneer u via onze website doorgelinkt wordt naar een derden partij zijn wij niet verantwoordelijk voor de desbetreffende partij. In dat geval zult u het Privacy Beleid van de derden partij moeten raadplegen. www.cbddiscounter.nl draait op het platform van het bedrijf Lightspeed eCommerce [1]. Deze partij verzamelen gegevens in opdracht van www.cbddiscounter.nl.

Loggegevens

Onze servers slaan automatisch “Loggegevens” op. Loggegevens is de volgende informatie: IP-adres, browser type, besturingssysteem (O.S) , betreffende pagina’s die door de bezoeker bezocht worden. Locatie, zoektermen en cookie-informatie. Bij het bezoeken van onze website wordt de bezoeker gevraagd om de cookies te aanvaarden. Als dit niet aanvaardt wordt, worden cookies niet verwerkt. Dit betekend dat de desbetreffende informatie niet door ons verwerkt of opgeslagen word.

E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Postadres

Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens

De volgende gegevens worden uitsluitend verzameld als de bezoeker een aankoop doet op onze website of als er toestemming word gegeven tot aanmelding als abonnee.

– Uw voor- en achternaam

– Uw geslacht

– Uw bedrijfsnaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw Iban-nummer

– Uw KVK-Nummer

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: anders aangeven

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Extra informatie

In sommige gevallen verkrijgen wij informatie van derden partijen (Facebook, Instagram, Google, Marketing bureaus). Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze dienst te verbeteren en gerichter te adverteren.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren),

Uw vragen en verzoeken om aanvullende gegevens te beantwoorden:

U offertes te verschaffen die u specifiek hebt verzocht of u mededelingen te verschaffen waarvan u hebt aangegeven dat u ze wenst te ontvangen (bijvoorbeeld) nieuwsbrieven, herinneringen aan de vervaldatum van uw abonnement);

Onze Diensten te verschaffen en verbeteren voor u;

Onze klantenrelatie met u te beheren en u klantenondersteuning te bieden;

Aan ons verrichte betalingen te verwerken;

Uw gebruik van of interesse in onze Diensten en de producten en diensten van anderen te onderzoeken en analyseren;

U te helpen de meest relevante informatie te vinden voor uw situatie door onze Diensten aan te passen om uw ervaring te optimaliseren

De doeltreffendheid van onze Diensten te analyseren;

Met u te communiceren via e-mail, telefoon, mobiele telefoon, berichten (SMS), postdiensten, sociale media en websites en u te updaten over CBDdiscounter gerelateerd nieuws en informatie of om u te vertellen over producten of diensten die u mogelijks zouden interesseren, indien u ons toelating geeft dit te doen;

De op het moment van verzameling beschreven functies uit te oefenen.

Welke informatie delen wij?

Voor het verwerken van betaling moeten wij uw Iban-nummer en persoonsgegevens delen met pay.nl [2].  Deze partij verwerkt onze betaling, als u een aankoop heeft gedaan is het dus noodzakelijk om deze informatie met hun te delen voor de functionaliteit van onze website. Bovendien moeten wij uw postadres delen met een derden partij (Nic Oud) [3] om uw pakket te kunnen versturen.

Loggegevens worden automatisch gedeeld met Google Analytics [4]. Daarnaast delen wij uw e-mail met Kiyoh reviews [5].

Voor andere partijen zoals Facebook, Instagram en andere sociale media hebben wij uw expliciete toestemming nodig.

Door  de Gebruiker  Gegenereerde Inhoud  (GGI)

In sommige gevallen staan wij bezoekers toe om iets op onze website, Facebook of andere sociale media te plaatsen. De bezoeker dient zich er dan van bewust te zijn dat dit kan leiden tot verspreiding van Persoonlijke Gegevens. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de Persoonlijke Gegevens die op dat moment verspreid worden.

Wanneer de bezoeker een review achterlaat op onze website. Moet de bezoeker zich in dit geval ook bewust zijn van verspreiding van Persoonlijke Gegevens.

Hoelang wordt uw informatie bewaard?

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Diversen

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens. CBDdiscounter streeft ernaar om in alle tijden uw Persoonlijke Gegevens zo veilig mogelijk te verzamelen, verwerken en op te slaan. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector; Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site; CBDdiscounter maakt gebruikt van SSL protocol om de verbinding met onze server en uw browser te beveiligen. Daarmee waarborgen wij dat uw Persoonlijke Gegevens niet in verkeerde handen valt. Wees  u er echter  van bewust dat  geen enkele methode  voor de overdracht van  informatie via het  internet of bewaring  van gegevens volledig veilig  is. Bijgevolg kunnen we niet in absolute termen garanderen dat de gegevens die u met ons deelt, zijn beschermd. In geval van een bekent data lek zullen wij onze klanten en bezoekers waarvan relevante data is gelekt binnen 72 uur inlichten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen de nodige stappen nemen om uw gegevens zo snel als praktisch mogelijk te wissen, maar van sommige gegevens kunnen gearchiveerde/backup kopieën voor onze administratie of anderszins zoals vereist door de wet blijven behouden. Indien u uw Persoonlijke Gegevens wenst te bekijken, verifiëren en/of wijzigen, gelieve ons een schriftelijke kennisgeving in die zin te sturen naar [email protected] CBDdiscounter zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kinderen

De  Diensten  zijn niet  gericht aan kinderen  onder 13 jaar en we verzamelen of bewaren niet bewust Persoonlijke  Gegevens van personen jonger dan 13 jaar.  Indien we te weten komen dat we Persoonlijke Gegevens van een kind onder 13 jaar hebben verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen uit onze bestanden.

Websites van Derden

Onze Diensten kunnen links naar andere websites en diensten bevatten. Alle gegevens die u  verschaft op of aan een website of dienst van een derden, worden rechtstreeks aan  de eigenaar van de desbetreffende website of dienst verschaft en zijn onderhevig aan het privacy beleid van die derden. Ons Privacy Beleid  is niet van toepassing op die websites of diensten,  en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud. Privacy of beveiligingspraktijken  en het beleid van die websites  of diensten. Om uw gegevens  te beschermen raden wij u aan zorgvuldig het privacy beleid van andere websites of diensten die u gebruikt, na te lezen.

Uitschrijving

U kunt zich op ieder moment uitschrijven van onze meldingen. In geval van uitschrijving kunt u een mail sturen naar het volgende e-mail adres: [email protected]

[1] Lightspeed - https://www.lightspeedhq.nl/ecommerce/

[2] Pay.nl  - https://www.pay.nl/

[3] Postnl -  https://postnl.nl/

[4] Google Analytics - https://analytics.google.com/analytics/web/

[5] Kiyoh review - https://www.kiyoh.nl/

Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: [email protected]

b. Op het volgende telefoonnummer: 0880220100

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Naam bedrijf: CBD DISCOUNTER B.V.
Website: https://www.cbddiscounter.nl
Inschrijfnummer KvK: 68554109
BTW-nummer: NL 857495471B01